« Dugnad og årsmøter vå… | Hjem | Tur til Kringstadsetr… »

Referat fra årsmøtet 2006 i Sameiet Djupdalen øst

Torsdag 27.april 2006 kl 19.30, Skrenten 13
Totalt fremmøtte: 14 inkl 8 fullmakter.

Valg av møteleder og referent
Sissel Heggdalsvik ble valgt til møteleder
Janne Husøy ble valgt til referent.

 1. Årsrapport 2005
  Møteleder leste årsrapporten for 2005. Godkjent.
 2. Regnskap
  Regnskapet for 2005 ble gjennomgått og godkjent.
 3. Valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlem.
  Valgkomiteen la frem følgende:
  Sissel Heggdalsvik stiller til gjenvalg
  Hilde Aarseth Heggdal og Heidi Vikås er på valg, begge tar gjenvalg.

  Forslag til nytt styre:
  Sissel Heggdalsvik, leder1 år
  Hilde Aarseth Heggdal, styremedlem2 år
  Heidi Vikås, styremedlem2 år
  Siw Helseth, varamedlem1 år

  Revisor:Terje Husøy, 1 år
 4. Valgkomite:
  Nils Petter Ulset1 år
  Terje Hasselgård1 år

  Forslagene vart enstemmig vedtatt.
 5. Innkomne saker

  Til årsmøtet i fjor var det oppe en sak angående Forslag om tilføyning i punkt 7 i reglementet for Sameiet Djupdalen Øst. På grunn av for få frammøtte / fullmakter, vart saka utsett til i år.

  Følgende tilføyning til punkt 7 i reglementet ble i år enstemmig vedtatt:

  Ved planer om inngripen i naturen på felleseiendom for Sameiet Djupdalen Øst (så som f.eks hogst), skal det tas kontakt med styret. Styret melder saken til samtlige sameiere, og innkaller til befaring og avgjørelse. Vedtak fattes med simpelt flertall blant fremmøtte og fullmaktsrepresenterte sameiere.

Molde 04.05.2006

Janne Husøy
referent

Skrevet lørdag 29 juli 2006.