« Variert båttrafikk | Hjem | Møte med Statens vegv… »

Om rensing av sanitært avløpsvann

Skrevet av Reidar Dahlstrøm, styreleder i driftsselskapet.

Fylkesmannen har gitt Molde kommune muntlig pålegg om å trekke tilbake det kommunale pålegget overfor huseierne i Djupdalen om rensing av sanitært avløpsvann. Med den utbyggingen som skal finne sted på Kringstad Vest, ser Fylkesmannen på Djupdalen som en del av de sentrale strøk av Molde, og har gitt Molde kommune pålegg om å bygge ut det kommunale kloakknettet til også å omfatte Djupdalen. Molde kommunes pålegg til deg og alle andre i Djupdalen om å søke innen 1. oktober faller derfor bort.

Vi har hatt en meget god dialog med Molde kommune i denne saken. Saksbehandler ringte så fort hun hadde fått det muntlig pålegget fra Fylkesmannen, for å orientere oss om at vi ikke skulle kaste bort tid og penger på et prosjekt som ikke ble aktuelt.

Saksbehandler i Molde kommune opplyser at vi kan fortsette som før, inntil de har bygd ut det kommunale kloakknettet. Dette vil ta tid, både å planlegge og å bygge ut. Helt uforpliktende for kommunen antydes det at det vil gå minst 2-5 år før vi har et kommunalt nett, som vi må knytte oss på - sannsynligvis vil det gå lenger tid.

Styret i Driftsselskapet for Fellesanlegga i Djupdalen har derfor avsluttet arbeidet med denne saken. Den enkelte vil få brev fra Molde kommune om at pålegget er trukket tilbake, så snart Fylkesmannen har formulert og sendt brevet til Molde kommune, og saksbehandler der har fått tid til å skrive brev til alle huseierne i Djupdalen. Det vil derfor heller ikke bli noe orienteringsmøte/ekstraordinær generalforsamling om denne saken.

For styret
Reidar Dahlstrøm
Styreleder

Skrevet onsdag 17 oktober 2007.