« Årsmøte 2011 | Hjem | Publisering av analys… »

Ekstra innbetaling til driftsselskapet

Alle i Djupdalen mottok tidligere i november en faktura for tilleggsavgift på kr 1000 til driftsselskapet. Siden det har vært noen spørsmål rundt dette, vil jeg kort forklare hvorfor:

Driftsselskapet har rett og slett så dårlig likviditet at uten disse pengene kunne vi ikke betalt lønn til brøyterne og drift. Beløpet ble vedtatt enstemmig av styret og på anbefaling fra kasserer. Innkreving av tilleggsavgift er i tråd med vedtak på sist årsmøte:

Årsmøte gir tillatelse til å kreve inn ekstra penger, hvis det ikke er nok penger til å dekke utgiftene, dette er i henhold til vedtektene § 5. utbygning og påkostninger.

Skrevet fredag 25 november 2011.