Aktiviteter i Djupdalen jula 2006

Skrevet fredag 24 november 2006.

juleillustrasjon Det blir som vanlig en begivenhetsrik tid - les aktivitetsoversikten.

Diverse dokument

Skrevet tirsdag 14 november 2006.

  • Referatet fra møte mellom kommunen, vegvesenet og bygdalaga 15. februar 2006. Møtet kom i stand etter initiativ fra bygdelaga.
  • Klage på kommunalt vedtak om ny vegtrasè Djupdalen - Haukebø - Mordal i Molde kommune.

Ellers er saken dekt i media - mange av artiklene finnes på vår Djupdalen i media-side.