Årsmøte 2012

Skrevet onsdag 11 april 2012.

Det blir årsmøte for Sameiet øst, Velforeningen og Driftsselskapet torsdag 26. april (på Høgskolen). Forslag til saker skal sendes skriftlig innen mandag 16. april til:

  • Sameiet øst: Sissel Heggdalsvik
  • Velforeningen: Ole Arne Opstad
  • Driftsselskapet: Hans Nordhaug

Publisering av analyseresultatene

Skrevet søndag 27 november 2011.

Endelig finner dere analyseresultatene for vannprøvene på hjemmesiden. Besøk siden Vannkvalitet for å se oversikten.

Ekstra innbetaling til driftsselskapet

Skrevet fredag 25 november 2011.

Alle i Djupdalen mottok tidligere i november en faktura for tilleggsavgift på kr 1000 til driftsselskapet. Siden det har vært noen spørsmål rundt dette, vil jeg kort forklare hvorfor:

Driftsselskapet har rett og slett så dårlig likviditet at uten disse pengene kunne vi ikke betalt lønn til brøyterne og drift. Beløpet ble vedtatt enstemmig av styret og på anbefaling fra kasserer. Innkreving av tilleggsavgift er i tråd med vedtak på sist årsmøte:

Årsmøte gir tillatelse til å kreve inn ekstra penger, hvis det ikke er nok penger til å dekke utgiftene, dette er i henhold til vedtektene § 5. utbygning og påkostninger.

Årsmøte 2011

Skrevet tirsdag 29 mars 2011.

Det blir årsmøte for Sameiet øst, Velforeningen og Driftsselskapet torsdag 28. april (på Høgskolen). Forslag til saker skal sendes skriftlig innen mandag 18. april til:

  • Sameiet øst: Sissel Heggdalsvik
  • Velforeningen: Inngun Havnen
  • Driftsselskapet: Hans Nordhaug

Om rensing av sanitært avløpsvann

Skrevet onsdag 17 oktober 2007.

Skrevet av Reidar Dahlstrøm, styreleder i driftsselskapet.

Fylkesmannen har gitt Molde kommune muntlig pålegg om å trekke tilbake det kommunale pålegget overfor huseierne i Djupdalen om rensing av sanitært avløpsvann. Med den utbyggingen som skal finne sted på Kringstad Vest, ser Fylkesmannen på Djupdalen som en del av de sentrale strøk av Molde, og har gitt Molde kommune pålegg om å bygge ut det kommunale kloakknettet til også å omfatte Djupdalen. Molde kommunes pålegg til deg og alle andre i Djupdalen om å søke innen 1. oktober faller derfor bort.

Les resten av «Om rensing av sanitært avløpsvann»
  • 1