Møte med Statens vegvesen 7. september

Skrevet onsdag 17 oktober 2007.

Skrevet av Reidar Dahlstrøm

Fredag 7. september var undertegnede sammen med en slagkraftig delegasjon fra Djupdalen, i møte med Statens vegvesen, Molde kommune, Samferdselsavdelingen i fylket og busselskapene om mulighetene for pendelbuss-rute (ringbuss), av- og påstigning, busslommer, gangveier og trafikkforholdene i forbindelse med utbygging av Kringstad Vest og Haukabøtunnelen. Vi mener vi fikk fullt gjennomslag for vårt syn om andre trafikkale løsninger enn det som var foreslått.

Les resten av «Møte med Statens vegvesen 7. september»

Diverse dokument

Skrevet tirsdag 14 november 2006.

  • Referatet fra møte mellom kommunen, vegvesenet og bygdalaga 15. februar 2006. Møtet kom i stand etter initiativ fra bygdelaga.
  • Klage på kommunalt vedtak om ny vegtrasè Djupdalen - Haukebø - Mordal i Molde kommune.

Ellers er saken dekt i media - mange av artiklene finnes på vår Djupdalen i media-side.

  • 1