Velforeningen - Kontaktinformasjon

Oppdatert mandag 03 desember 2012.

Styret i Djupdalen velforening

RolleNavnTelefon
Leder Per Jarle Heggdalsvik  
Sekretær Wenche Sandvik  
Styremedlem Irene Nygård Brunvoll  
Styremedlem Margit Bergseth  
Kasserer Arne Bergseth  
Varamedlem Tove Iren Holsbøvåg